Wanneer u overweegt om uw kind in te schrijven bij de Burgerschool of it Skriuwboerd nodigen we u en uw kind van harte uit op één van onze rondleidingen. Tijdens deze rondleidingen laten we de school zien en wordt er sfeer geproefd. We vertellen over onze school, onze visie en over ons onderwijs. We hopen natuurlijk dat jullie na deze rondleiding nog steeds enthousiast zijn, in dat geval plannen we graag een intakegesprek. Na een wederzijds positief intakegesprek volgt er een observatieweek, waarin uw kind meedraait in de mogelijk toekomstige groep.

 

U kunt zich voor de onderstaande rondleiding aanmelden via: hb-onderwijs@roobol.frl

Belangrijk: Wilt u uw kind mogelijk aanmelden voor schooljaar 2024-2025? Aanmeldingen tot 1 juni kunnen we dit schooljaar nog afronden en nemen we mee in de eerste plaatsingsronde. 

Rondleiding: 

Maandag 20 mei om 9 uur 

Observatieweken: 

13 mei - 17 mei 2024 -   voor instroom na de meivakantie

1 juli - 5 juli 2024 -         voor instroom na de zomervakantie

Voor het intakegesprek kunnen ouders contact opnemen met onze casemanager . Dit kan telefonisch op 06-55494698 of per email naar hb-onderwijs@roobol.frl.

De intakeprocedure omvat de volgende stappen:

·       Ouders vullen het intakeformulier in, dat hieronder staat, en sturen dit op naar

hb-onderwijs@roobol.frl.

·       Ouders worden samen met de leerling uitgenodigd voor een kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt er, naast een rondleiding, samen met het kind en de ouders bekeken wat de ondersteunings- en onderwijsbehoeftes van het kind zijn en wat de beste onderwijsplek zou zijn voor het kind.

·       Wanneer de ouders en de leerling de procedure na dit gesprek graag willen voortzetten dan neemt de casemanager, met toestemming van ouders, contact op met de huidige school.

·       Er zal een intern overleg plaatsvinden binnen ROOBOL, waarna een advies zal volgen, waar en of we aan de behoeften van de leerling kunnen voldoen.

·       De leerling wordt uitgenodigd voor een observatieweek wanneer wij een advies geven voor een setting binnen onze school. Deze observatieweek kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.

·       Na de observatieweek beslist de school, na intern overleg, over de plaatsing van de leerling. Bij positief advies kan het kind officieel worden ingeschreven middels het inschrijfformulier van de school. 

 

De volgende richtlijnen zijn leidend bij de aanname van hoogbegaafde leerlingen:

·       Ouders kiezen voor en onderschrijven de visie van ROOBOL en de desbetreffende school, specifiek de visie van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

·       Het is de verwachting dat de leerling zal groeien binnen ons onderwijs, zowel cognitief, sociaal en emotioneel, dit kan zowel binnen de reguliere als in de VHB-setting.

·       Het is de verwachting dat de veiligheid en positieve werksfeer binnen de klas gegarandeerd kan worden en de leerling in staat is het onderwijs op school te volgen.

·       Het is de verwachting dat de leerling niet buitenproportioneel veel begeleiding vraagt.

·       Bij een advies voor het VHB-onderwijs is de rapportage van een IQ onderzoek vereist. Het vaststelde IQ zou 130 of hoger moeten zijn.