We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren komen als ze zich veilig voelen op school. Als je dat belangrijk vindt, moet je daar ook in investeren. Zo hebben wij een scholingstraject doorlopen en zijn wij een gecertificeerd Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

- het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie;

- het creëren van een positieve sociale en morele norm;

- het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Ook de leerlingenraad die we in 2018-2019 geïnstalleerd hebben en waarin we leerlingen uitdagen mee te denken en te beslissen over bepaalde zaken die met de school te maken hebben, vloeit voort uit De Vreedzame school.