Als je zaken belangrijk vindt, moet je ook kunnen laten zien hoe je daar gestalte aan geeft

en wat je daarin bereikt hebt. Zo zijn we ertrotsop dat:

1. We een gecertificeerde Vreedzame school zijn en ook jaarlijks goed tot zeer goed

    scoren voor wat betreftde tevredenheid van ouders en leerlingen.

2.We een gecertificeerde Drie-talige school zijn waar, indien beschikbaar, ook een native

    speaker aan verbonden is.

3. Door Veilig Verkeer Nederland aan onze school het Verkeerslabel is toegekend;

4. We een breed pakket aan activiteiten kunnen aanbieden. Zo doen we aan   

    schoolzwemmen, nemen we deel aan de avond 4-daagse engaat iedere leerling van

    onze school een keer op excursie naar herinneringskamp Westerbork, het Rijks

    Museum en de Tweede Kamer.

5. We verschillende moderne leermiddelen in huis hebben, zoals I-Pads, een 3D-printer,

    3D-pennen, drones, robots, etc.waar de leerlingen mee leren te werken via workshops

    die door de oudere leerlingen worden verzorgd.

6. We vanaf 2019-2020 voltijds hoogbegaafdheids onderwijs bieden. Daarnaast bieden

    we specifieke ondersteuning voor de meerbegaafde kinderen in de groep, worden er

    schooloverstijgend periodiek voor deze leerlingen inspirerende activiteiten op

    verschillende locaties georganiseerd en hebben we tevens interne plusgroepen.

7. We een uitdagend en ruim plein hebben, met veel verschillende speelmogelijkheden.

8. We leerlingen hebben die met trots kunnen zeggen dat ze op onze school zitten!