Aanmelden van nieuwe leerlingen:

De aanmelding verloopt als volgt: ouders nemen contact op met de school en dan volgt een gesprek met de adjunct- en/of directeur. Natuurlijk mag het kind hierbij aanwezig zijn, maar de keuze hierin leggen we bij de ouders neer.

Tijdens dit gesprek wordt er een korte uitleg gegeven over de school, wordt er een rondleiding gegeven en hebben de ouders (en kind) de mogelijkheid om veel vragen te stellen. Na afloop krijgen de ouders dan een tasje met informatie over de school en een aanmeldformulier. Het aanmeldformulier wordt door de ouders ingevuld/ondertekend en weer zo spoedig mogelijk ingeleverd op school. Als de school geen belemmeringen ziet (bijvoorbeeld na overleg met peuterspeelzaal en/of vorige basisschool), wordt overgegaan tot plaatsing. Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op om kennis te maken en enkele praktische zaken door te nemen.

De aanmeldingsprocedure van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs kunt u vinden op onze site onder het kopje “hoogbegaafdheid”. Natuurlijk kunt u ook eerst contact met ons opnemen.

Contactpersoon: Lammert Kamstra (adjunct-directeur) via l.kamstra@roobol.frl of 0512368530 

Vierjarigen:

U wordt ongeveer een maand voor de vierde verjaardag uitgenodigd door een leerkracht van de onderbouw, om met uw zoon of dochter langs te komen. Er is dan tijd om rustig kennis te maken met de ‘nieuwe juf ‘, de school en de omgeving waar op een speelse manier veel geleerd gaat worden. Er zijn dan ook vast nog veel vragen die door de  juf beantwoord kunnen worden.