In oktober 2009 hebben we het verkeerslabel van Veilig Verkeer Nederland ontvangen. In 2015 is de herijking geweest en hebben we het predicaat “verkeersveilige school” opnieuw gekregen. We zijn een school die veiligheid ten opzichte van het verkeer hoog in het vaandel heeft.

Een paar afspraken over de verkeersveiligheid rondom It Skriuwboerd:

Rondom het halen en brengen van kinderen is het druk en niet altijd overzichtelijk voor een ieder.

Daarom hebben we de volgende afspraken afgesproken;

  • Tijdens het halen en brengen van uw kinderen willen we graag dat u uw auto parkeert op het grote parkeerterrein aan de Omloop
  • In de B.J. Schurerweg (bij de hoofdingang van het MFC) geldt, behalve in de parkeervakken, een algemeen parkeerverbod aan beide kanten en bij de tandarts.
  • De B.J. Schurerweg is een eenrichtingsweg.
  • Het is in de Koop Kuipersweg niet toegestaan om te parkeren (wel kort “tút en der út”)
  • Parkeren binnen vijf meter uit de bocht is verboden.
  • Parkeren voor in en uitritten is verboden.

We rekenen op uw medewerking. Het gaat om de veiligheid van uw kind!

De verkeersbrigadiers zijn vrijwilligers die een opleiding hebben gehad en er elke dag zijn. Een kwartier voor en na schooltijd staan ze bij het zebrapad om iedereen veilig over te laten steken.

Wilt u ook vrijwilliger worden, dan kunt u contact opnemen met Lammert Kamstra.

De school heeft ook een verkeerscommissie. Deze groep ouders organiseren een paar evenementen en geven voorlichting over actuele verkeerszaken.