Rondom het halen en brengen van kinderen is het druk en niet altijd overzichtelijk voor een ieder.

Daarom hebben we de volgende afspraken afgesproken;

-        Tijdens het halen en brengen van uw kinderen willen we graag dat u uw auto parkeert op het grote parkeerterrein aan de Omloop. De verkeerbrigadiers (leerlingen en één ouder/leerkracht) begeleiden u bij het oversteken.

-        In de B.J. Schurerweg (bij de hoofdingang van het MFC) geldt, behalve in de parkeervakken, een algemeen parkeerverbod aan beide kanten en bij de tandarts.

-        De B.J. Schurerweg is deels een eenrichtingsweg.

-        Het is in de Koop Kuipersweg niet toegestaan om te parkeren (wel kort “tút en der út”)

-        Parkeren binnen vijf meter uit de bocht is verboden.

-        Parkeren voor in- en uitritten is verboden.

 

We rekenen op uw medewerking. Het gaat om de veiligheid van uw kind!