Rondom het halen en brengen van kinderen is het druk en niet altijd overzichtelijk voor een ieder.

Daarom hebben we de volgende afspraken afgesproken;

  • Tijdens het halen en brengen van uw kinderen willen we graag dat u uw auto parkeert op het grote parkeerterrein aan de Omloop. De verkeerbrigadiers (leerlingen en één ouder/leerkracht) begeleiden u bij het oversteken.
  • In de B.J. Schurerweg (bij de hoofdingang van het MFC) geldt, behalve in de parkeervakken, een algemeen parkeerverbod aan beide kanten en bij de tandarts.
  • De B.J. Schurerweg is een eenrichtingsweg.
  • Het is in de Koop Kuipersweg niet toegestaan om te parkeren (wel kort “tút en der út”)
  • Parkeren binnen vijf meter uit de bocht is verboden.
  • Parkeren voor in en uitritten is verboden.

We rekenen op uw medewerking. Het gaat om de veiligheid van uw kind!