Onze slogan is "Samen is veel leuker!". De drie woorden die beschreven staan in deze slogan zijn voor ons erg belangrijk:

- Samen:we doen op school veel samen. Van samenwerken, het samen vieren van successen, het samen beleven van het onderwijs en samen spelen en leven!

- Veel: naast de reguliere vakken doen we veel extra dingen op school. We bezoeken musea, gaan op bezoek bij de boer, doen we met bijna alle sportactiviteiten mee in de overgeving en hebben we talentenmiddagen. Te veel om op te noemen dus!

- leuk: de kinderen hebben het naar hun zin bij ons op school. We zijn gewoon een leuke school!

Ons motto is dat elk kind met plezier naar school gaat, zich thuis voelt op onze school en zelfvertrouwen heeft. 

•           We geven elk kind evenveel aandacht, zowel de ‘snellere’ als de ‘langzamere’ leerling, zodat hij/zij zich kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.

•           We stimuleren kinderen hun taken zelfstandig te plannen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.

•           We streven naar een hoog ambitieniveau van onze kinderen zodat zij goed voorbereid het vervolgonderwijs binnen kunnen stappen.

•           Het betrekken van ouders bij de school van hun kind achten we zinvol; van hulp bij activiteiten tot het meedenken over nieuwe ontwikkelingen.