Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn of door andere omstandigheden niet naar school kan gaan, dan kunt u daarvoor de school vanaf 8.00 uur bellen om dit door te geven.

Omgekeerd is het belangrijk dat wij u ook kunnen bereiken, indien er iets met uw zoon / dochter onder schooltijd aan de hand mocht zijn (ziekte, ongeval of andere redenen).

Om dat te kunnen doen hebben we naast uw huistelefoonnummer ook andere telefoonnummers nodig waarop u (of de oppas) dan bereikbaar bent.

Deze nummers kunnen genoteerd worden op het aanmeldformulier. Als er tijdens het schooljaar wijzigingen zijn kunt u dat doorgeven aan de groepsleerkracht en/of directie.

 

Soms worden we gevraagd of leerlingen een dagje extra vrij mogen hebben i.v.m. een familieweekend of vakantie. Bij dit soort vragen zijn wij als school heel erg gebonden aan de regelgeving (Wet op de leerplicht) en die biedt weinig speelruimte. De controle daarop doet de leerplichtambtenaar. Via onderstaande link kunt u extra informatie vinden over het aanvragen van verlof. Daarin staan o.a. de omstandigheden / redenen waarvoor wij wel verlof kunnen geven, maar ook wat de consequenties kunnen zijn voor u en/of school bij ongeoorloofd verzuim.

 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/dagje-eerder-op-vakantie-kost-100-euro-per-kind/news/169/

 

Met behulp van deze informatie kunt u zelf bepalen of uw verlofvraag door ons gehonoreerd kan worden of niet en wat de mogelijke risico's zouden kunnen zijn. Het verlof kan aangevraagd worden bij de directie of via social schools bij het kopje administratie en verlof.