Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn of door andere omstandigheden niet naar school kan gaan, dan kunt u daarvoor  de school vanaf 8.00 uur bellen om dit door te geven. Tel: 0512 - 368530 

Omgekeerd is het belangrijk dat wij u ook kunnen bereiken, indien er iets met uw zoon / dochter onder schooltijd aan de hand mocht zijn (ziekte, ongeval of andere redenen). Om dat te kunnen doen hebben we naast uw huistelefoonnummer ook andere telefoonnummers nodig waarop u (of de oppas) dan bereikbaar bent. Deze nummers kunnen genoteerd worden op het inschrijfformulier. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een update gevraagd van de telefoonnummers e.d. Als er tijdens het schooljaar wijzigingen zijn kunt u dat doorgeven aan de groepsleerkracht en/of directie.