Er zijn door de tijd verschillende modellen ontwikkeld die aanduiden wat hoogbegaafdheid is. Bij Roobol gaan we uit van het model van Mönks & Renzulli. Hieruit blijkt dat de combinatie van intrinsieke motivatie, inzet van creatief vermogen en de intellectuele capaciteit (IQ vanaf 130) in gezamenlijkheid zorgen voor hoogbegaafdheid. De gouden driehoek van school, ouders en vrienden zijn sterk bepalend voor de ontwikkeling van hoogbegaafdheid. In figuur 1 is dit model zichtbaar.

 

Om hoogbegaafdheid te stimuleren houden we rekening met de kenmerken van hoogbegaafdheid. Het Delphi-model (zie figuur 2) geeft deze kenmerken weer. We passen dit model toe, omdat het nauw aansluit bij onze ervaringen.  ‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren’.

 

De volgende kernmerken zijn nadrukkelijk aanwezig bij een hoogbegaafde:

·       Hoog intelligent (denken) 

·       Autonoom (zijn) 

·       Hoog sensitief (waarnemen) 

·       Rijkgeschakeerd gevoelsleven (voelen) 

·       Gedreven en nieuwsgierig (willen) 

·       Scheppingsgericht(doen) 

 

In de interactie met de omgeving is het volgende kenmerkend: 

·       Creatief  

·       Snel 

·       Intens 

·       Complex 

Figuur 1. Model Mönks & Renzulli

 

 

Figuur 2. Delphi-model hoogbegaafdheid