Wij hebben negen redenen om er trots op te zijn dat O.B.S. It Skriuwboerd onze school is:

  1. Wij zijn een openbare school omdat wij vinden dat kinderen kennis moeten kunnen nemen van verschillende culturen, religies en opvattingen, zodat zij later weloverwogen een keuze kunnen maken over de plek die zij willen innemen in de samenleving.
  2. Wij zijn een goede school met ambitie! We streven naar uitdaging, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, techniek en ondernemerschap & ICT.
  3. Ons taalbeleid is meertalig. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen les in Engels, Nederlands en Fries.
  4. We hebben een passend aanbod m.b.t. de leerstof voor onze leerlingen.
  5. Wij zijn een actieve school met vele culturele en sportieve activiteiten.
  6. Wij achten goede en moderne communicatie van groot belang. We gebruiken hiervoor onder andere een schoolapp (skriuwboerd.socialschools.nl), websiteen andere sociale media. Daarnaast organiseren we regelmatig ouderavonden.
  7. Voor- en naschoolse opvangmogelijkheden zijn voorhanden.
  8. We hebben een lage drempel. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, willen we dit als team snel oplossen.
  9. We besteden veel aandacht aan een veilige leeromgeving waarin alle kinderen zich gewaardeerd en gezien voelen. Om pestgedrag te voorkomen en samenwerking te stimuleren werken we met het programma De Vreedzame School.