Op OBS It Skriuwboerd willen we ons onderwijs zo inrichten dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en veerkrachtige wereldburgers. We streven naar onderwijs, waarbij we de ontwikkeling van hoofd, hart en handen daar waar mogelijk op een actieve en uitnodigende manier met elkaar verbinden.

 

We willen dit realiseren in een klimaat wat voor alle leerlingen veilig en prettig is. Zo zijn we er trots op dat we een gecertificeerde Vreedzame school zijn. Deze werkwijze draagt eraan bij dat we voor alle leerlingen een positief en veilig schoolklimaat kunnen creëren.  Een klimaat waarin respect, begrip en empathie centraal staan. De  Vreedzame aanpak helpt daarnaast onze leerlingen conflicten op een constructieve manier op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.