OBS It Skriuwboerd in Surhuisterveen is een openbare school. Dit betekent dat wij vinden dat kinderen kennis moeten kunnen nemen van verschillende culturen, religies en opvattingen, zodat zij later weloverwogen een keuze kunnen maken over de plek die zij willen innemen in de samenleving. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen vaardigheden leren die ervoor zorgen dat zij een bijdrage kunnen leveren aan deze samenleving. We houden rekening met de eigen identiteit en achtergrond van de leerlingen en behandelen hen op basis van gelijkheid.

We zijn een ondernemende school die werkt met goede, actuele en uitdagende lesmethoden en lesmaterialen. We dagen onze leerlingen uit ambitieus te zijn en helpen hen zich die kennis en vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om hun ambities te verwezenlijken. Onze leerkrachten volgen, stimuleren en activeren de leerlingen gedurende dat proces van kleuter tot puber. Hierdoor zijn ze niet alleen klaar voor hun volgende stap in het onderwijs, maar leggen we ook een belangrijke basis voor wat betreft een sociaal en betrokken functioneren in een continu veranderende maatschappij.